تبلیغات
یک دیوونه - ببخشایید...........
یک دیوونه
دیده را فایده ان است که دلبر بیند/// ور نبیند چه بود فایده بینای را ؟

بر او ببخشایید،بر او که گاهگاه،،پیوند دردناک وجودش را،،با آب های راکد و

حفره های خالی از یاد می برد،،و ابلهانه میپندارد،،که حق زیستن دارد،،،بر

او ببخشایید بر خشم بی تفاوت یک تصویر،که آرزوی دوردست یک تحرک،در

 دیدگان کاغذیش آب میشود،،بر او ببخشایید بر او که از درون متلاشیست،،

اما هنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور می سوزد،و گیسوان بیهده اش

 نومیدوار از نفوذ نفس های عشق می لرزد،،ای ساکنان سرزمین ساده ی

خوشبختی،ای همدمان پنجره های گشوده در باران،،بر او ببخشایید،زیرا که

 مسحور است،،زیرا که ریشه های هستی بارآور شما،،در خاک های غربت 

او نقب می زنند،،و قلب زود باور او را،،با ضربه های موذی حسرت،،در کنج

سینه اش متورم می سازند.......... فروغ

شاید دوای دیوانگی ها و پریشان حالی های من نظرات شما باشد..!

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1390/04/20 توسط یک دیوونه