تبلیغات
یک دیوونه - بزرگترین....
یک دیوونه
دیده را فایده ان است که دلبر بیند/// ور نبیند چه بود فایده بینای را ؟

 

بزرگترین گناه                                 ترس

 

بزرگترین بلا                                   نومیدی

 

بزرگترین تفریح                               کار

 

بزرگترین شجاعت                            صبر

 

بزرگترین استاد                                تجربه

 

بزرگترین اسرار                               مرگ

 

بزرگترین افتخار                               ایمان

 

بزرگترین سود                                  فرزند نیک

 

بزرگترین هدیه                                  گذشت

 

بزرگترین سرمایه                             اعتمادبنفس

 

شاید دوای دیوانگی ها و پریشان حالی های من نظرات شما باشد..! 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1390/05/17 توسط یک دیوونه