تبلیغات
یک دیوونه - اسرارم را به سکوت سپرده ام...
یک دیوونه
دیده را فایده ان است که دلبر بیند/// ور نبیند چه بود فایده بینای را ؟

روزهایم را یکی یکی میگذرانم

میگذرانم که فقط گذشته باشد

میگذرانم که گذشته باشد

ولی میدانم که بعدها به زود گذشتن روزهایم و بیهورده گذشتنش حسرت میخورم

ولی حال این روزهایم این گونه است که دوست دارم بگذرد هرچند بیهوده

حال این روزهایم خوب نیست...

تو حال این روزگارم را خوب کن خدای مهربانم...
نوشته شده در تاریخ شنبه 1391/11/21 توسط یک دیوونه
نمایش نظرات 1 تا 30